Wie nadenkt om kinderen te krijgen, zal vast ook wel met de gedachte gespeeld hebben over of het dan een jongen of een meisje wordt. Natuurlijk hoor je altijd de opmerking van ouders: ‘Als het kindje maar gezond is.’ Toch is het heel normaal om een voorkeur te hebben voor een meisje of een jongen. Je kunt online allerlei tips vinden om invloed uit te oefenen op het geslacht, maar wat is hier van waar? Is het mogelijk om invloed te hebben op of je een jongen of een meisje krijgt? Je leest het hier!

Geslacht BeinvloedenHoe wordt het geslacht van een baby bepaald?

Direct bij de bevruchting staat al vast of het om een jongetje of een meisje gaat. Wat het geslacht is, is afhankelijk van de zaadcel van de man. De eicellen van de vrouw bevatten alleen maar een X-chromosoom. Zaadcellen kunnen echter of een X-chromosoom of een Y-chromosoom hebben. Het gaat er nu om welke zaadcel de eicel bevrucht. Is dat een zaadcel met een Y-chromosoom, dan wordt het dus een jongetje (XY), maar is het een zaadcel met een X-chromosoom, dan wordt het een meisje (XX).

Heeft timing invloed op het geslacht?

Er is een opmerkelijk verschil tussen zaadcellen met een Y-chromosoom en zaadcellen met een X-chromosoom. Deze met een Y-chromosoom zwemmen namelijk sneller, dan die met een X-chromosoom. Aan de andere kant leven zaadcellen met een Y-chromosoom minder lang, dan zaadcellen met een X-chromosoom. Op basis van deze feiten wordt aangenomen, dat bij seks vooraf aan de eisprong de kans op een meisje groter is, omdat de zaadcellen met een X-chromosoom langer leven. Heb je seks direct na de eisprong, dan zou de kans op een jongetje groter zijn, omdat de zaadcellen met het Y-chromosoom sneller zwemmen.

Bestaan er andere manieren om het geslacht te beïnvloeden?

Meer zout eten als je graag een jongen wil en zo min mogelijk zout als je een meisje wil? Overdag seks hebben als je voorkeur uitgaat naar een meisje en anders ’s avonds als je liever een jongen wil? Of wat dacht je van het advies om veel melk en groene bladgroenten te eten als je een meisje zou willen? Er gaan heel wat fabels rond. Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken, die deze populaire praatjes bevestigen. De tips die je hier en daar kunt vinden om het geslacht van je baby te beïnvloeden, zijn dus nergens op gebaseerd. Kortom, om antwoord te geven op de centrale vraag in dit artikel; nee je hebt geen invloed op het geslacht.

Wat is de kans op een meisje en wat is de kans op een jongen?

Deze kansen zijn gelijk; dus je hebt 50% kans dat je een meisje krijgt en 50% kans dat je een jongen krijgt. Er wordt nog weleens gevraagd, waarom binnen sommige gezinnen alleen maar meisjes worden geboren of waarom andere gezinnen alleen maar zonen hebben? Dat is gewoon puur toeval. Wel zien we in de praktijk dat er iets meer jongens worden geboren. Het percentage aan jongens dat geboren wordt is 51% en het percentage aan meisjes is 49%. De conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat er net iets vaker wat misgaat tijdens een zwangerschap, waarbij een meisje verwacht wordt.

Een jongen of een meisje; geen garanties

De boodschap is duidelijk; het is niet mogelijk om op de natuurlijke manier het geslacht te beïnvloeden als je graag een kindje wilt. Er bestaat alleen de aanname dat door rekening te houden met het moment van de eisprong je net ervoor meer kans hebt op een meisje en vlak daarna op een jongen. Er zijn echter geen wetenschappelijke bewijzen, die dit kunnen bevestigen. Garanties zijn er dus niet. De wetenschap is wel zo ver dat het mogelijk is om op kunstmatige wijze het geslacht van een kindje te beïnvloeden.

In het laboratorium het geslacht van je kindje laten beïnvloeden?

Dit is mogelijk, maar het is niet toegestaan in Nederland, omdat het hier niet ethisch verantwoord wordt bevonden. In een laboratorium is het mogelijk om de zaadcellen te verdelen in vrouwelijke (X-chromosoom) en mannelijke (Y-chromosomen) zaadcellen voor een kunstmatige bevruchting. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan dit toegepast worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zeer ernstige afwijking die er binnen jouw familie of de familie van je partner heerst en die bijvoorbeeld alleen jongens treft. Het is dan mogelijk om het geslacht van het kindje te beïnvloeden, zodat je een meisje krijgt. Uiteraard gaat hier wel een uitgebreid prenataal diagnostisch onderzoek aan vooraf.